søndag 25. mai 2014

Årsmøte i Sortland Pistolklubb 2014

Årsmøte i Sortland Pistolklubb. (12.04.2014 - oppdatert 05.05.2014)

Årsmøte avholdes mandag 12. mai 2014 kl. 19.00 på Kantina i Blåbyhallen, Sortland.
Vanlige årsmøtesaker, endelige sakspapirer kan lastes ned fom. 5. mai 2014.

Vi søker kandidater til styret, kontakt valgkomiteens leder Steinar Nikolaisen på tlf: 959 21 055,
eller epost: steinar.nikolaisen@gmail.com innen 7. mai 2014.

Regnskap sendes ut på forhånd til medlemmer med registrert epostadresse, samt legges ut på Facebooksiden.

Send en epost til styret@sortlandpistolklubb.no for å motta regnskapet.