onsdag 11. februar 2015

Årsmøte i Sortland Pistolklubb - 2015

Årsmøte i Sortland Pistolklubb.

Årsmøte avholdes onsdag 11. mars 2015 kl. 19.00 ved Kystvakten, Sortland.
Vanlige årsmøtesaker. Endelige sakspapirer kan lastes ned her fom. 4. mars 2015.

Vi søker kandidater til styret, kontakt valgkomiteens leder Steinar Nikolaisen på tlf: 959 21 055,
eller epost: steinar.nikolaisen@gmail.com så snart som mulig og senest innen 8. mars 2015.

Frist for innmelding av eventuelle saker for årsmøtet er satt til 25. februar. Sendes til sortlandpistolklubb@gmail.com

Regnskap sendes ut på forhånd til medlemmer med registrert epostadresse, samt legges ut på Facebooksiden.
Send en epost til styret@sortlandpistolklubb.no for å motta regnskapet.

Saksliste finnes her: Saksliste 2015