torsdag 17. desember 2015

Opphold i treninger i jula

Da har vi hatt årets siste trening, og står over de neste 2 treningene. Neste trening blir da 5. januar.

onsdag 2. desember 2015

Kontingent 2016

Medlemskontingenten for 2016 er endret til 1100.-, og for øvrige husstandsmedlemmer er den 550.- Kontingenten gjelder fra 01.01 til 31.12. For nye medlemmer som betaler nå vil kontingenten også gjelde ut desember 2015.