onsdag 2. mars 2016

Årsmøte i Sortland Pistolklubb - 2016

Årsmøte avholdes onsdag 30. mars 2016 kl. 19.00 ved Kystvakten, Sortland. Vanlige årsmøtesaker.

Endelige sakspapirer kan lastes ned her fom. 23. mars 2016.
LINK: Saksliste 2016

Vi søker kandidater til styret, har du tips eller lyst til å drive med styrearbeid, kontakt styrets leder Roy-Henrik Robertsen på tlf: 412 05 649... eller epost: sortlandpistolklubb@gmail.com så snart som mulig, og senest innen 22. mars 2016.

Frist for innmelding av eventuelle saker for årsmøtet er satt til 16. mars.
Sendes til sortlandpistolklubb@gmail.com