onsdag 8. februar 2017

Årsmøte i Sortland Pistolklubb - 2017

Årsmøte avholdes onsdag 8. mars 2017 kl. 19.00 ved Kystvakten, Sortland. Vanlige årsmøtesaker.

Endelige sakspapirer kan lastes ned her fom. 1. mars 2017.
LINK: Saksliste 2017

Vi søker kandidater til styret, har du tips eller lyst til å drive med styrearbeid, kontakt styrets leder Roy-Henrik Robertsen på tlf: 412 05 649, eller epost: sortlandpistolklubb@gmail.com så snart som mulig, og senest innen 28. februar 2017.

Frist for innmelding av eventuelle saker for årsmøtet er satt til 22. februar.
Sendes til sortlandpistolklubb@gmail.com