onsdag 5. april 2017

Invitasjon klubbutvikling


Bli med på å utvikle klubben vår!


Vi ønsker at klubben vår skal bli enda bedre, og derfor vil vi gjennomføre et møte der vi ønsker din mening.


Selv om mye fungerer fint i dag, ønsker vi å bli mer bevisst på hva folk i klubben synes er viktig. Da kan vi legge til rette tiltak som er enda mer i tråd med medlemmenes ønsker og bidra til å skape et enda bedre aktivitetstilbud, bedre miljø og et godt ”indre liv” i klubben.


På møtet skal vi:

1.      Finne ut hva som fungerer godt i dag?
2.      Finne ut hva som kan fungere enda bedre enn i dag?

Resultatet av møtet blir en enkel tiltaksplan der vi definerer hva mange i klubben ønsker at vi skal gjøre.


Hvis du kommer vil du:

     Bli enda bedre kjent med andre i laget
     Bidra til enda bedre aktivitetstilbud og miljø i laget
     Bidra til at klubben arbeider med konkrete tiltak som er i tråd med medlemmenes ønsker


Hvem kan komme på møtet?

Trenere, styret, utvalg og alle som er glad i klubben vår...


Vi ønsker dine meninger – så bli med!

Oppmøte ved Kystvakta, 26 april kl.17.30.