mandag 5. mars 2018

Årsmøte i Sortland Pistolklubb - 2018

Årsmøte avholdes onsdag 4. april 2018 kl. 19.00 ved Kystvakten, Sortland. Vanlige årsmøtesaker.


Endelige sakspapirer kan lastes ned her fom. 28. mars 2018.
LINK: Saksliste 2018

Vi søker kandidater til styret, har du tips eller lyst til å drive med styrearbeid, kontakt styrets leder Roy-Henrik Robertsen på tlf: 412 05 649, eller epost: sortlandpistolklubb@gmail.com så snart som mulig, og senest innen 27. mars 2018.

Frist for innmelding av eventuelle saker for årsmøtet er satt til 21. mars.
Sendes til sortlandpistolklubb@gmail.com