torsdag 14. mars 2019

Årsmøte 2019

Årsmøte i Sortland Pistolklubb - 2019
Årsmøte avholdes onsdag 10. april 2019 kl. 19.00 ved Økonomomibistands lokaler - Havnegata 40, Sortland. Vanlige årsmøtesaker.

Endelige sakspapirer legges ut her 3. april 2019. LINK.

Vi søker kandidater til styret, har du tips eller lyst til å drive med styrearbeid, kontakt styrets leder Roy-Henrik Robertsen på tlf: 412 05 649, eller epost: sortlandpistolklubb@gmail.com så snart som mulig, og senest innen 2. april 2019.

Frist for innmelding av eventuelle saker for årsmøtet er satt til 27. mars.
Sendes til sortlandpistolklubb@gmail.com