onsdag 19. august 2020

Årsmøte 2020

Årsmøte i Sortland Pistolklubb - 2020
Årsmøte avholdes onsdag 23. September 2020.

Lokaler og klokkeslett: Bowling1 Sortland, kl 19.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Endelige sakspapirer legges ut her 16. September 2020. LINK

Vi søker kandidater til styret, har du tips eller lyst til å drive med styrearbeid, kontakt styrets nestleder Eddie Johansen på tlf: 913 40 423, eller epost: sortlandpistolklubb@gmail.com så snart som mulig, og senest innen 15 september 2020.

Frist for innmelding av eventuelle saker for årsmøtet er satt til 9. September.
Sendes til sortlandpistolklubb@gmail.com

tirsdag 30. juni 2020

Slutt på treninger i ferien

Det er nå opphold i treninger pga ferie. Neste trening starter 4 august.
Følg med på facebook, det kan være det blir annonsert treninger der likevel.

lørdag 11. april 2020

Årsmøte utsettes

Årsmøtet 2020 utsettes grunnet corona. Kommer tilbake med ny dato.

tirsdag 17. mars 2020

Opphold - Corona

Det blir opphold i alle faste treninger inntil videre grunnet Corona viruset.

mandag 9. mars 2020

Årsmøte 2020

Årsmøte i Sortland Pistolklubb - 2020
Årsmøte avholdes onsdag 15. april 2020.
Lokaler og klokkeslett: enda ikke bestemt, oppdateres.

Vanlige årsmøtesaker.

Endelige sakspapirer legges ut her 8. april 2020. 

Vi søker kandidater til styret, har du tips eller lyst til å drive med styrearbeid, kontakt styrets nestleder Eddie Johansen på tlf: 913 40 423, eller epost: sortlandpistolklubb@gmail.com så snart som mulig, og senest innen 7. april 2020.

Frist for innmelding av eventuelle saker for årsmøtet er satt til 1. april.
Sendes til sortlandpistolklubb@gmail.com