onsdag 14. juni 2023

Ekstraordinært årsmøte

 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sortland Pistolklubb.

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet avholdes onsdag 28. juni kl. 19.00. Om det avholdes digitalt eller ved oppmøte bestemmes senere.
Sak 1/1: Nytt styre.Forslag til styre foreligger.

Med vennlig hilsen,

styret.

mandag 3. april 2023

Årsmøte 2023

Årsmøte i Sortland Pistolklubb - 2023

Årsmøte avholdes onsdag 3. mai 2023.
Lokaler og klokkeslett: Møterom Sortlandshallen. Kl. 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.
Endelige sakspapirer legges ut her 25. april 2023.
Link: Saksliste
Vi søker kandidater til styret, har du tips eller lyst til å drive med styrearbeid, kontakt styrets nestleder Eddie Johansen på tlf: 913 40 423, eller epost: sortlandpistolklubb@gmail.com så snart som mulig, og senest innen 24.april 2023.
Frist for innmelding av eventuelle saker for årsmøtet er satt til 19. april.
Sendes til sortlandpistolklubb@gmail.com