mandag 3. april 2023

Årsmøte 2023

Årsmøte i Sortland Pistolklubb - 2023

Årsmøte avholdes onsdag 3. mai 2023.
Lokaler og klokkeslett: Møterom Sortlandshallen. Kl. 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.
Endelige sakspapirer legges ut her 25. april 2023.
Link: Saksliste
Vi søker kandidater til styret, har du tips eller lyst til å drive med styrearbeid, kontakt styrets nestleder Eddie Johansen på tlf: 913 40 423, eller epost: sortlandpistolklubb@gmail.com så snart som mulig, og senest innen 24.april 2023.
Frist for innmelding av eventuelle saker for årsmøtet er satt til 19. april.
Sendes til sortlandpistolklubb@gmail.com