Kurs

Sikkerhetskurs gjennomføres etter behov – ta kontakt på mail for påmelding.
Alternativ ta kontakt med nestleder og kursansvarlig Eddie Johansen i Sortland Pistolklubb direkte.For å delta i klubben som aktiv skytter må man ha gjennomgått godkjent sikkerhetskurs.
Det er likevel mulig å delta på treninger under oppsyn av skyteleder.
Skyteleder vil gjennomgå grunnleggende sikkerhetsregler, og følge utøverne tett opp på banen.
Ta kontakt for å melde deg interessert i sikkerhetskurs.
Eller møt opp på trening og gjør avtale med skyteleder.