onsdag 19. august 2020

Årsmøte 2020

Årsmøte i Sortland Pistolklubb - 2020
Årsmøte avholdes onsdag 23. September 2020.

Lokaler og klokkeslett: Bowling1 Sortland, kl 19.00.

Vanlige årsmøtesaker.

Endelige sakspapirer legges ut her 16. September 2020. LINK

Vi søker kandidater til styret, har du tips eller lyst til å drive med styrearbeid, kontakt styrets nestleder Eddie Johansen på tlf: 913 40 423, eller epost: sortlandpistolklubb@gmail.com så snart som mulig, og senest innen 15 september 2020.

Frist for innmelding av eventuelle saker for årsmøtet er satt til 9. September.
Sendes til sortlandpistolklubb@gmail.com