lørdag 11. april 2020

Årsmøte utsettes

Årsmøtet 2020 utsettes grunnet corona. Kommer tilbake med ny dato.

tirsdag 17. mars 2020

Opphold - Corona

Det blir opphold i alle faste treninger inntil videre grunnet Corona viruset.

mandag 9. mars 2020

Årsmøte 2020

Årsmøte i Sortland Pistolklubb - 2020
Årsmøte avholdes onsdag 15. april 2020.
Lokaler og klokkeslett: enda ikke bestemt, oppdateres.

Vanlige årsmøtesaker.

Endelige sakspapirer legges ut her 8. april 2020. 

Vi søker kandidater til styret, har du tips eller lyst til å drive med styrearbeid, kontakt styrets nestleder Eddie Johansen på tlf: 913 40 423, eller epost: sortlandpistolklubb@gmail.com så snart som mulig, og senest innen 7. april 2020.

Frist for innmelding av eventuelle saker for årsmøtet er satt til 1. april.
Sendes til sortlandpistolklubb@gmail.com

onsdag 19. juni 2019

Opphold i treninger

Da blir det opphold i treninger i sommerferien, og neste klubbtrening blir da 06 august. Klubbens medlemmer kan fortsatt bruke banen så lenge instruks følges.