torsdag 29. februar 2024

Årsmøte 2024

MERK: ENDRING I DATO!


Årsmøte i Sortland Pistolklubb - 2024

Årsmøte avholdes torsdag 4. april 2024.

Lokaler og klokkeslett: Sortlandshallen - Møterom

Vanlige årsmøtesaker, samt ekstra sak angående navneendring.

Endelige sakspapirer legges ut her 28. mars 2024.

Link: https://drive.google.com/file/d/15ukJ0nSidFDrOzTNIRdcY4IdYb-jqMmQ/view?usp=sharing

Vi søker kandidater til styret, har du tips eller lyst til å drive med styrearbeid, kontakt styrets

nestleder Eddie Johansen på tlf: 913 40 423, eller epost: sortlandpistolklubb@gmail.com så

snart som mulig, og senest innen 20.mars 2024.

Frist for innmelding av eventuelle saker for årsmøtet er satt til 14. mars.

Sendes til sortlandpistolklubb@gmail.com