mandag 18. desember 2017

Opphold i treninger i jula

Da har vi hatt årets siste trening, og starter opp igjen rett over nyttår!

torsdag 28. september 2017

Sikkerhetskurs oktober 2017

SIKKERHETSKURS!

Blir holdt sikkerhetskurs 11. og 12.oktober, ettermiddag/kveld.
Send mail til sortlandpistolklubb@gmail.com for å melde deg på. 
Pris kr. 750.-, som dekker kurshefte og ammunisjon.

Betales til kontonummer: 1503.44.41674

Skriv i meldingsfeltet hvem du betaler for.

Oppmøte på Kystvakta på onsdag fra kl. 18.00. Meld deg i vakta for å få vite hvilket rom vi er tildelt.
Torsdag avslutter vi med det praktiske innendørs i Sortlandshallen, fra kl. 18.00.

mandag 25. september 2017

Flytter treninger innendørs!

Da har vi hatt siste ordinære utendørstrening for i år, og flytter treningene inn i kjelleren i Sortlandshallen igjen. Tirsdager kl. 18.00 - 20.00. Andre treninger blir annonsert på facebooksiden.

søndag 6. august 2017

Dommerkurs Pistol - Bodø 2017

Nordland skytterkrets planlegger dommerkurs i Bodø i midten av oktober 2017. Nærmere info om tid og sted kommer senere. Vår klubb har per dato ingen dommere, og vi har nå muligheten til å få sertifiserte dommere.
Kurset er todelt. Først et selvstudium som må være bestått, og deretter en helg hvor det foregår intensiv undervisning og eksamen.

Kurset er gratis for våre medlemmer, og for de som består eksamen vil det være mulig å søke om å få dekket kostnader for overnatting i forbindelse med kurset.

Kravet er som sagt å først ha bestått e-læringskurset "Selvstudium dommerkurs - pistol", som finnes på http://kurs.idrett.no

Påmeldingsfristen er satt til september 2017, og kan gjøres på mail til nordland skytterkrets: nordlansk@gmail.com

mandag 12. juni 2017

Stans i treninger i ferien

Tirsdag 13.juni blir siste trening grunnet ferie. Neste ordinære trening blir tirsdag 8. august.

Treninger kan likevel finne sted av dem som har eget utstyr, så lenge baneinstruks følges. Merk spesielt at banen er stengt hver mandag og torsdag.

Følg med på vår facebookside i tilfelle trening annonseres av våre medlemmer.

mandag 22. mai 2017

Flytter treninger utendørs

Da flytter vi treningen utendørs, og bruker da anlegget i Sandstranddalen fra kl. 18.00 til 20.00, tirsdager.

For de som ikke er helt sikker på hvor de skal kjøre så kan en beregne vel 2km fra Reno-Vest i Ramnflauget, retning Jennestad, så er der skilt merket skytebane.
Fra rundkjøringa ved brua vil det være omtrent 5.7km.

søndag 9. april 2017

Påskestengt - 2017

Treningen utgår på tirsdag 11.04 på grunn av at hallen holder stengt i påsken. Det blir heller ingen trening på torsdag.

onsdag 5. april 2017

Invitasjon klubbutvikling


Bli med på å utvikle klubben vår!


Vi ønsker at klubben vår skal bli enda bedre, og derfor vil vi gjennomføre et møte der vi ønsker din mening.


Selv om mye fungerer fint i dag, ønsker vi å bli mer bevisst på hva folk i klubben synes er viktig. Da kan vi legge til rette tiltak som er enda mer i tråd med medlemmenes ønsker og bidra til å skape et enda bedre aktivitetstilbud, bedre miljø og et godt ”indre liv” i klubben.


På møtet skal vi:

1.      Finne ut hva som fungerer godt i dag?
2.      Finne ut hva som kan fungere enda bedre enn i dag?

Resultatet av møtet blir en enkel tiltaksplan der vi definerer hva mange i klubben ønsker at vi skal gjøre.


Hvis du kommer vil du:

     Bli enda bedre kjent med andre i laget
     Bidra til enda bedre aktivitetstilbud og miljø i laget
     Bidra til at klubben arbeider med konkrete tiltak som er i tråd med medlemmenes ønsker


Hvem kan komme på møtet?

Trenere, styret, utvalg og alle som er glad i klubben vår...


Vi ønsker dine meninger – så bli med!

Oppmøte ved Kystvakta, 26 april kl.17.30.

fredag 17. februar 2017

Sikkerhetskurs mars 2017

SIKKERHETSKURS!
Blir holdt sikkerhetskurs 1. og 2.mars, ettermiddag/kveld.
Send mail til sortlandpistolklubb@gmail.com for å melde deg på. 
Pris kr. 750.-, og dekker kurshefte og ammunisjon.

Betales til kontonummer: 1503.44.41674

Skriv i meldingsfeltet hvem du betaler for.

Oppmøte på Kystvakta på onsdag fra kl. 18.00. Meld deg i vakta for å få vite hvilket rom vi er tildelt.
Torsdag avslutter vi med det praktiske innendørs i Sortlandshallen, fra kl. 18.00.

onsdag 8. februar 2017

Årsmøte i Sortland Pistolklubb - 2017

Årsmøte avholdes onsdag 8. mars 2017 kl. 19.00 ved Kystvakten, Sortland. Vanlige årsmøtesaker.

Endelige sakspapirer kan lastes ned her fom. 1. mars 2017.
LINK: Saksliste 2017

Vi søker kandidater til styret, har du tips eller lyst til å drive med styrearbeid, kontakt styrets leder Roy-Henrik Robertsen på tlf: 412 05 649, eller epost: sortlandpistolklubb@gmail.com så snart som mulig, og senest innen 28. februar 2017.

Frist for innmelding av eventuelle saker for årsmøtet er satt til 22. februar.
Sendes til sortlandpistolklubb@gmail.com