søndag 6. august 2017

Dommerkurs Pistol - Bodø 2017

Nordland skytterkrets planlegger dommerkurs i Bodø i midten av oktober 2017. Nærmere info om tid og sted kommer senere. Vår klubb har per dato ingen dommere, og vi har nå muligheten til å få sertifiserte dommere.
Kurset er todelt. Først et selvstudium som må være bestått, og deretter en helg hvor det foregår intensiv undervisning og eksamen.

Kurset er gratis for våre medlemmer, og for de som består eksamen vil det være mulig å søke om å få dekket kostnader for overnatting i forbindelse med kurset.

Kravet er som sagt å først ha bestått e-læringskurset "Selvstudium dommerkurs - pistol", som finnes på http://kurs.idrett.no

Påmeldingsfristen er satt til september 2017, og kan gjøres på mail til nordland skytterkrets: nordlansk@gmail.com