onsdag 14. juni 2023

Ekstraordinært årsmøte

 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sortland Pistolklubb.

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet avholdes onsdag 28. juni kl. 19.00. Om det avholdes digitalt eller ved oppmøte bestemmes senere.
Sak 1/1: Nytt styre.Forslag til styre foreligger.

Med vennlig hilsen,

styret.