onsdag 2. desember 2015

Kontingent 2016

Medlemskontingenten for 2016 er endret til 1100.-, og for øvrige husstandsmedlemmer er den 550.- Kontingenten gjelder fra 01.01 til 31.12. For nye medlemmer som betaler nå vil kontingenten også gjelde ut desember 2015.